RYB

index page
dictionary
actual
faq
about RYB
contact

hu en de fr it sp  


TÁRSALKODÓ Nyelvvizsga:

A társalKODÓ vizsgarendszer bemutatása

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003. február 10-én a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.
A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből.
Az egyes szintek és az azokon elvárt készségek és nyelvismeret meghatározásakor a vizsgarendszer az Európa Tanács ajánlásait vette figyelembe.

cím: KJF Nyelvvizsgaközpont
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14

e-mail: tarsalkodo@uranos.kodolanyi.hu

telefon: 22/501-117 fax:22/348-911

web: www.kodolanyi.hu
back comments